กรมการขนส่งทางรางขึ้นเหนือบุกลำปางรับฟังความคิดเห็นประชาชน หวังสร้างระบบรางให้เป็นการขนส่งระบบหลักของประเทศ

Last updated: 12 เม.ย 2565  |  323 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมการขนส่งทางรางขึ้นเหนือบุกลำปางรับฟังความคิดเห็นประชาชน หวังสร้างระบบรางให้เป็นการขนส่งระบบหลักของประเทศ

วันที่ 1 เม.ย. 65 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุม และเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายเดิมกับแหล่งเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม และประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาส การพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินของประชาชน


ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า โครงการรถไฟภาคเหนือมีเส้นทางรถไฟทางคู่ที่อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างหนึ่งเส้นทางคือ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และมีสองโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติโครงการ คือปากน้ำโพ-เด่นชัย และเด่นชัย-เชียงใหม่ ซึ่งจะมีการพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard : CY) ที่บริเวณสถานีห้างฉัตร สำหรับโครงการรถไฟสายใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ (กฟผ.แม่เมาะ) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาหอการค้าจังหวัดลำปางได้เสนอโครงการรถไฟสายใหม่ เพื่อรองรับแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะในอนาคต โดยเสนอโครงการช่วงแม่เมาะ-งาว ระยะทาง 70 กิโลเมตร

โดยทางทิศเหนือเชื่อมต่อกับโครงการทางรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่สถานีงาวทิศใต้เชื่อมต่อกับทางรถไฟช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยมีทางเลือกที่จะเชื่อมต่อที่สถานีแม่เมาะหรือสถานีแม่จาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเป็นโครงข่ายรถไฟสายรองที่เชื่อมต่อเข้าไปยังแหล่งผลิตโดยตรง โดยผ่านพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ที่มีพื้นที่กว่า 90,000 ไร่ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพิ่มความคุ้มค่าการลงทุนของภาครัฐ ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของและเด่นชัย-เชียงใหม่

นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่าจังหวัดลำปางมีรถไฟมาแล้วกว่า 100 ปี และมีอุโมงค์ขุนตานซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ได้สรุปปัญหาและความต้องการโดยรวมของจังหวัด พบว่าประชาชนมีปัญหาทางการเกษตร เช่น ปริมาณสับปะรดและข้าวโพดล้นตลาด มีราคาตกต่ำและขาดตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรเหล่านั้น อีกทั้งจังหวัดลำปางยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนในวัยแรงงานส่วนใหญ่ อพยพไปตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่หรือแหล่งอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปยังชายแดน สปป. ลาว

ซึ่งปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนแล้ว ดังนั้น หากจังหวัดลำปางมีเส้นทางรถไฟที่พาดผ่านอำเภอแม่เมาะซึ่งทาง กฟผ. แม่เมาะ มีแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เป็นปัญหามายาวนาน และประเด็นสำคัญ โครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ทั้งสินค้านำเข้าหรือสินค้าส่งออกไปยังชายแดนเชียงของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและเพิ่มความสะดวกให้การค้าชายแดน ไทย – ลาว ในอนาคตเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดลำปางเป็น Land Link มากกว่าจะเป็น Land Pass

 

โดยคาดหวังให้มีคนเข้ามาอยู่อาศัยและมีการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อมีความสะดวกในการคมนาคม ความเจริญก็จะเข้ามา เกิดการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ สู่อำเภอ และชุมชน และคิดว่าหากโครงการนี้ เกิดขึ้นโดยเร็วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องไปหางานทำในกรุงเทพฯหรือแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้